top of page
poradenstvi_CHB_01.jpg

SLUŽBY

_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

ZVYŠOVÁNÍ TRŽEB A HRUBÉHO ZISKU FIREM

Pokud jste se rozhodli, zvýšit tržby a hrubý zisk vaší firmy, jsme tu pro vás…

VÝBĚR ÚSPĚŠNÝCH UCHAZEČŮ NA KLÍČOVÉ POZICE

Pokud chcete klíčové pozice ve vaší firmě obsadit správně, jsme tu pro vás…

ZVYŠOVÁNÍ TRŽEB A HRUBÉHO ZISKU FIREM
Jak zvyšujeme tržby a hrubý zisk?
Nejpozději do 2 měsíců od zahájení spolupráce vaši firmu „zmapujeme“ a zpracujeme Strategii, jak ve vaší firmě tržby a hrubý zisk co nejdříve zvýšit. Společně s vámi „na míru“ navrženou Strategii odladíme a odsouhlasíme.
Následuje období společné realizace Strategie (trvá obvykle 6-12, ale  někdy i 24 měsíců).
 
Jakými oblastmi se ve Strategii zvýšení tržeb a hrubého zisku zabýváme?
Zabýváme se prakticky všemi oblastmi, které je potřeba ve vaší firmě vyladit tak, aby došlo k výraznému zvýšení tržeb a hrubého zisku.
Zabýváme se řízením firmy, ekonomikou, marketingem, obchodem, personalistikou, výrobou, rozvojem firmy, novými výrobními či obchodními programy…
V každé oblasti většinou ve firmách řešíme několik zásadních bodů, někdy více, jindy méně. Obvykle těch zásadních bodů bývá cca 10-15.
Zabýváme se současným stavem, navrhneme cílový stav, konkrétní kroky, které povedou k dosažení cílového stavu. Součástí Strategie je i harmonogram a vyhodnocení vlivu bodu na celkové zvýšení tržeb a hrubého zisku.
O návrhu Strategie s vámi diskutujeme, Strategii společně odladíme a vybereme body k realizaci.
Specializujeme se na Mystery Shopping či na Stínování obchodních zástupců - mimořádně efektivní metody.
 
Jak probíhá realizace Strategie zvýšení tržeb a hrubého zisku?
Postupně, podle odsouhlaseného harmonogramu.
Každý měsíc realizujeme několik vybraných bodů.
Zhruba tři body řešíme souběžně. Jeden bod začínáme, druhý již řešíme naplno, třetí bod dokončujeme a následně vyhodnocujeme.
 
Jaké vám můžeme poskytnout reference?
Poradenské služby jsme poskytli více jak 220 klientům. Vybrané reference vám předložíme v rámci osobního jednání. Máme se čím pochlubit.
 
Z jakých oborů jsou naši klienti?
 • Doprava, logistika, zásobování
 • Elektrotechnika a energetika
 • Farmacie
 • Gastronomie
 • Chemický průmysl
 • Marketing
 • Média a reklama
 • Nákup
 • Ostraha a bezpečnost
 • Personalistika
 • Potravinářství
 • Prodej a obchod
 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Vydavatelství, tisk a polygrafie
 • Vývoj, výroba a průmysl
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství
 • Další obory...
 
Jaká je cena za poskytnuté služby?
Individuální, podle ročního obratu klienta, částečně podle oboru, podle stavu firmy na začátku spolupráce, počtu realizačních hodin… V zásadě lze říci, že spolupráce s námi se vám mnohonásobně vyplatí. Tržby se zvyšují již po několika měsících a hrubý zisk rovněž. Pokud byste měli pocit, že naše služby pro vás nejsou výhodné, tak máte možnost, bez jakýchkoliv sankcí, spolupráci s námi ukončit.
_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
VÝBĚR ÚSPĚŠNÝCH UCHAZEČŮ NA KLÍČOVÉ POZICE
Jaké pozice ve firmách obsazujete?
Naší specializací je obsazování jakýchkoliv klíčových pozic ve firmách, zejména pozic v rámci vrcholového managementu a veškerých pozic v obchodním úseku firem.

Kolik času výběru vhodných uchazečů věnujete?
Výběru vhodných uchazečů na klíčové pozice ve firmách věnujeme tolik času, kolik je třeba, abychom maximálně zvýšili pravděpodobnost správného výběru. Jde nám o kvalitu, nejde nám o kvantitu.

Jak výběr uchazečů probíhá?
V rámci osobního setkání s vybranými uchazeči, prověřujeme vše opravdu do hloubky, zda je uchazeč vhodný pro konkrétní klíčovou pozici a zda tuto pozici úspěšně zvládne. "Simulujeme" přesně ty konkrétní situace, které vybraný uchazeč, na konkrétní pozici musí úspěšně zvládnout či vyřešit.

Vy umíte přesně "nasimulovat" konkrétní situace? Každá firma je jiná...
Ve většině případů ANO. Máme své zkušenosti. Nesmíte zapomenout, že naší první specializací je zvyšování obratu a zisku firem, což je docela náročná disciplína. Takový desetiboj. Naše zásada je, že každá klíčová pozice v prosperující firmě musí být obsazená správně. I kdyby se měl v krajním případě výběr opakovat. Výběrem úspěšných uchazečů, kteří pozici zvládnou a dosahují na ní očekávaných výsledků, se zabýváme mnoho let.

Takže vaše druhá specializace, výběr úspěšných uchazečů na klíčové pozice, vznikla díky vaší první specializaci?
Ano, v podstatě to je přesně tak. Ne každá firma potřebuje naši první službu, zvyšování tržeb a zisku, protože si s tímto úkolem některé firmy poradí samy (nebo si to alespoň myslí), ale skoro každá firma potřebuje, mít všechny klíčové pozice obsazené správně a firmy už přicházejí na to, že jejich metoda pokusů a omylů je moc drahá. Proto jsme tu my... Umíme  i posoudit, zda jsou všechny klíčové pozice ve firmě, obsazeny správně.

Na obsazení jiných pozic, než klíčových, výběry nezajišťujete?
Umíme to, zvlášť se tomu nebráníme, pokud nám zbyde kapacita, ale není to naše doména. Tohle umí mnoho firem a dělají to většinou dobře.

Domníval jsem se, že všechny pozice ve firmě jsou klíčové. Není tomu tak?
Řeknu to jednou větou: "Firma prosperuje jedině tehdy, pokud má všechny klíčové pozice obsazeny správně". Samozřejmě, že to není všechno, těch věcí, které je potřeba správně vyladit a poskládat je mnoho, ale tahle je nutná. Bez ní to nefunguje.

Z jakých oborů jsou vaši zákazníci?
Nejsme oborově vyhraněni. Naše obě služby poskytujeme zákazníkům v různých oborech. Dobrý účetní umí také účtovat kdekoliv a úspěšný právník poskytuje své služby, také kdekoliv. My pracujeme stejně. V jakékoliv firmě, můžeme zvyšovat tržby a zisk nebo klíčové pozice obsazovat úspěšnými uchazeči.

Jaká je vaše úspěšnost v obsazování pozic?
Poměrně vysoká, cca mezi 95%-98%. Někteří uchazeči vypracují téměř dokonalý životopis, umí se v rámci osobního jednání dobře prodat, to už se naučili, ale je to jenom vrchní obal, pozlátko. My jdeme do hloubky a během několika hodin odhalíme "trhliny". Potom musíme rozhodnout, jestli jsou objevené trhliny řešitelné či nikoliv. Někdy se ani nám, nepodaří odhalit "skryté vady" různého druhu, to jsou ta neúspěšná procenta. V takových případech musíme výběr opakovat. Proč? Protože všechny klíčové pozice ve firmě, musí být obsazeny správně.
bottom of page