top of page
poradenstvi_CHB_01.jpg

O NÁS

_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

JSME VAŠIMI SPOLEHLIVÝMI

                        A

   DISKRÉTNÍMI PARTNERY

NAŠE KNOW-HOW, JAK ZVÝŠIT TRŽBY A HRUBÝ ZISK U VÁS:
 • Máme výhodu rozsáhlých zkušeností, co ve vztahu ke zvyšování tržeb a hrubé marže funguje a co nefunguje.

 • Víme, jaké faktory, nástroje, postupy a systémy, v jaké intenzitě a v jakém oboru mají vliv na zvyšování tržeb a zisku a které z nich je vhodné u klienta použít.

 • Sledujeme průběžně efektivitu každého projektu.

 • Netrpíme provozní slepotou, u klienta se rychle orientujeme.

 • Sledujeme spokojenost klienta a zároveň podnikatelský dopad projektu na ekonomiku a stabilitu firmy.

 • Našim klientům poskytujeme zajímavá řešení, rychle implementovaná do praxe.

 • Výraznou měrou se podílíme na realizaci navržených kroků.

Naše práce nás baví a naplňuje. Každý klient je pro nás velkou výzvou!

Od roku 1995 se zabýváme vším, co vede k prosperitě a růstu a rozvoji firem. 

Tím, co k prosperitě a růstu firem nevede, se my nezabýváme. 

Naší první specializací je Zvyšování tržeb a hrubého zisku.

Naše profesionální poradenské služby jsme za posledních 25 let, poskytli stovkám klientů.

Na začátku spolupráce, když je třeba, zpracujeme individuální Strategii, jak zvýšit tržby a zisk.

Zabýváme se zejména otázkami organizace a řízení, ekonomikou firem, personalistikou, marketingem, obchodem, výrobou, ale i celkovým rozvojem firmy, specializujeme se ale i např. na Mystery Shopping a Stínování obchodních zástupců.

V rámci této specializace disponujeme týmem interních i externích poradců (expertů).

Spolupracujeme s řadou předních odborníků ČR, z různých specializací.

Naší druhou specializací jsou Výběry úspěšných uchazečů na klíčové pozice.

Zajištujeme výběr úspěšných uchazečů na pozice vrcholového managementu.

Zajištujeme výběr úspěšných uchazečů na všechny obchodní pozice i další klíčové pozice.

V rámci našich výběrů jdeme do hloubky, abychom si byli jistí, že uchazeč bude svěřenou pozici vykonávat úspěšně a bude dosahovat požadovaných výsledků.

Děláme to zkrátka jinak ...

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY:

 • Poskytujeme profesionální služby, s vysokou přidanou hodnotou.

 • Za rozhodující vždy pokládáme finální výsledek.

 • Volíme individuální přístup ke každému klientovi.

 • Naší doménou je mlčenlivost a diskrétnost, loajálnost a spolehlivost.

 • Pracujeme pružně, jde nám o přímý tah na branku.

bottom of page