Jsme vašimi spolehlivými a diskrétními partnery.
    1) Zvyšujeme tržby a hrubý zisk.  2) Zajišťujeme výběry úspěšných uchazečů.

O nás

 • Naše práce nás baví a naplňuje, každý klient je pro nás velkou výzvou!
 • Od roku 1995 se zabýváme vším, co vede k prosperitě a růstu a rozvoji firem. 
 • Tím, co k prosperitě a růstu firem nevede, se my nezabýváme. Nemáme na to čas.
   
 • Naší první specializací je Zvyšování tržeb a hrubého zisku.
 • Naše profesionální poradenské služby jsme za posledních 20 let, poskytli stovkám klientů.
 • Na začátku spolupráce, když je třeba, zpracujeme individuální Strategii, jak zvýšit tržby a zisk.
 • Zabýváme se zejména otázkami organizace a řízení, ekonomikou firem, personalistikou, marketingem, obchodem, výrobou, ale i celkovým rozvojem firmy.
 • V rámci této specializace disponujeme týmem interních i externích poradců (expertů).
 • Spolupracujeme s řadou předních odborníků ČR, z různých specializací.
 • Pokud si nás chcete vyzkoušet, vyžádejte si bezplatnou, cca 2 hodinovou konzultaci.
 
 • Naší druhou specializací jsou výběry úspěšných uchazečů na klíčové pozice.
 • Zajištujeme výběr úspěšných uchazečů na pozice vrcholového managementu.
 • Zajištujeme výběr úspěšných uchazečů na všechny obchodní pozice i další klíčové pozice.
 • V rámci našich výběrů jdeme do hloubky, abychom si byli jistí, že uchazeč bude svěřenou pozici vykonávat úspěšně a bude dosahovat požadovaných výsledků.
 • Děláme to zkrátka jinak...

© 2014 Created by Challis Berting.