Tržby a zisk

Zvyšování tržeb a hrubého zisku firem
Pokud jste se rozhodli, zvýšit tržby a hrubý zisk vaší firmy, jsme tu pro vás…
 
Jak zvyšujeme tržby a hrubý zisk?
Nejpozději do 2 měsíců od zahájení spolupráce vaši firmu „zmapujeme“
a zpracujeme Strategii, jak ve vaší firmě tržby a hrubý zisk co nejdříve zvýšit.
Společně s vámi „na míru“ navrženou Strategii odladíme a odsouhlasíme.
Následuje období společné realizace Strategie (trvá obvykle 6-12, ale  někdy i 24 měsíců).
 
Jakými oblastmi se ve Strategii zvýšení tržeb a hrubého zisku zabýváme?
Zabýváme se prakticky všemi oblastmi, které je potřeba ve vaší firmě vyladit tak,
aby došlo k výraznému zvýšení tržeb a hrubého zisku.
Zabýváme se řízením firmy, ekonomikou, marketingem, obchodem, personalistikou,
Výrobou, rozvojem firmy, novými výrobními či obchodními programy…
V každé oblasti většinou ve firmách řešíme několik zásadních bodů, někdy více,
jindy méně. Obvykle těch zásadních bodů bývá cca 10-15.
Zabýváme se současným stavem, navrhneme cílový stav, konkrétní kroky,
které povedou k dosažení cílového stavu. Součástí Strategie je i harmonogram
a vyhodnocení vlivu bodu na celkové zvýšení tržeb a hrubého zisku.
O návrhu Strategie s vámi diskutujeme, Strategii společně odladíme
a vybereme body k realizaci.
Specializujeme se na Mystery Shopping či na Stínování obchodních zástupců
- mimořádně efektivní metody.
 
Jak probíhá realizace Strategie zvýšení tržeb a hrubého zisku?
Postupně, podle odsouhlaseného harmonogramu.
Každý měsíc realizujeme několik vybraných bodů.
Zhruba tři body řešíme souběžně. Jeden bod začínáme,
druhý již řešíme naplno, třetí bod dokončujeme a následně vyhodnocujeme.
 
Kdo je náš klient? Jaká by měl splňovat kritéria?
- Firma, která má ideálně roční obrat nad 50 mil. Kč (min. nad 10 mil. Kč)
   a má zájem se dále rozvíjet.
- Firma, která má v úmyslu do 2 let zvýšit tržby minimálně o desítky procent.
- Firma, která má zájem do 2 l výrazně zvýšit hrubý zisk.
- Firma – právnická osoba, kterou vlastní podnikaví lidé, kteří mají zájem o
   pružný restart či rozvoj firmy a jsou připraveni ke spolupráci s námi.
 
Výhody spolupráce s námi?
Máme více jak 25-leté zkušenosti ve zvyšování tržeb a hrubého zisku.
Víme, co ve vztahu ke zvyšování tržeb a hrubého zisku funguje a co nikoliv.
Máme přímý tah na branku, jdeme zkratkou, netrpíme provozní slepotou.
Zvýšíte pravděpodobnost splnění vašich náročných ekonomických cílů.
Čas ke splnění náročných ekonomických cílů zkrátíte o několik let.
Počet souběžných klientů je omezen, klientům se důsledně věnujeme.
 
Jaké vám můžeme poskytnout reference?
Poradenské služby jsme poskytli více jak 220 klientům. Vybrané reference
vám předložíme v rámci osobního jednání. Máme se čím pochlubit.
 
Z jakých oborů jsou naši klienti?
 • Doprava, logistika, zásobování
 • Elektrotechnika a energetika
 • Farmacie
 • Gastronomie
 • Chemický průmysl
 • Marketing
 • Média a reklama
 • Nákup
 • Ostraha a bezpečnost
 • Personalistika
 • Potravinářství
 • Prodej a obchod
 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Vydavatelství, tisk a polygrafie
 • Vývoj, výroba a průmysl
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství
 • Další obory...
 
Jaká je cena za poskytnuté služby?
Individuální, podle ročního obratu klienta, částečně podle oboru,
podle stavu firmy na začátku spolupráce, počtu realizačních hodin…
V zásadě lze říci, že spolupráce s námi se vám mnohonásobně vyplatí.
Tržby se zvyšují již po několika měsících a hrubý zisk rovněž.
Pokud byste měli pocit, že naše služby pro vás nejsou výhodné, tak
máte možnost, bez jakýchkoliv sankcí, spolupráci s námi ukončit.
 
Chcete se o této službě dozvědět více, na koho se máte obrátit?
Zavolejte přímo obchodnímu řediteli, panu Zdeňkovi Navrátilovi -
+420 777 158 922. Nebo můžete poslat e-mail na adresu:
zdenek.navratil@challisberting.cz